Viemärin kuvaukset

Teemme viemärien ja putkistojen avauksien sekä huuhtelun lisäksi kuvauksia. Viemäri kuvauksella saadaan selville viemärin rakenteellinen ja toiminnallinen kunto sekä voidaan varmistua esimerkiksi remontin tarpeellisuudesta.

Viemärin kuvaus on putkiston sisällä kulkeva kamera, joka jäykän työntökaapelin avulla työnnetään putkistoon.  Tyypillisiä kuvaamalla löytyviä vikoja ovat vieraat esineet viemärissä, rikkoontunut viemäri ja puunjuuret. Kameralla saadaan tarkka värikuva putken sisältä.